Terminologická databáza

Terminologická databáza poskytuje používateľovi prístup k termínom a definíciam vydaných Slovenských technických noriem. Terminologická databáza poskytuje používateľovi prístup k termínom a definíciam vydaných Slovenských technických noriem. ...